Satsning på nya jobbspår: ”Vi behöver utbilda folk för restaurangbranschen”

Hylte kommun satsar på att utveckla fler jobbspår där gymnasie- och vuxenstuderande får kombinera studier med praktik på lokala arbetsplatser. Ett av jobbspåren kopplas till Hylte som matdestination.