Samhällsbyggnadsnämnden föreslår höjda taxor till nästa år

Högre taxor för renhållning, VA och annan kommunal service i Hylte är att vänta. Samhällsbyggnadsnämnden vill höja de flesta taxor med åtminstone 5,9 procent.
– Det är en naturlig del i att kostnaderna ökar överallt, säger nämndens ordförande Malin Thydén Kärrman (S).