Stina Isaksson (SD) har skrivit flest motioner av alla kommunpolitiker i Hylte. 23 stycken har det blivit sedan valet 2018.
Stina Isaksson (SD) har skrivit flest motioner av alla kommunpolitiker i Hylte. 23 stycken har det blivit sedan valet 2018. Bild: Isabel Bark/arkiv

Så flitiga är kommunpolitikerna med att skriva egna förslag

Två kvinnliga oppositionspolitiker är flitigast med att skriva förslag till Hylte kommunfullmäktige. Sedan valet 2018 har Stina Isaksson (SD) motionerat om kameraövervakning, psykisk ohälsa och förbud mot böneutrop. Samtidigt har Anna Roos (C) lyft frågor som matsvinn och huskurage. Majoriteten Framtid Hylte har aktivt valt att inte skriva motioner.

ANNONS
LocationHylte||

23 stycken. Så många motioner har Stina Isaksson, Sverigedemokraternas gruppledare i Hylte, lämnat in sedan valet 2018.

– Det är viktigt att lyfta sådant som man ser kan lyfta kommunen på något sätt. Vi kan alla bidra med något och man behöver inte alltid hålla med varandra. Idéerna kommer många gånger från oss ledamöter som reagerat på något i samhället, men också från samhällsinvånare och ibland från partiet, säger Stina Isaksson.

LÄS MER:SD efterlyser "klassmorfar"

LÄS MER:SD:s gruppledare vill se krafttag mot barnäktenskap

Hur har du påverkat genom motioner?

– Man väcker en tanke, som ibland när den fått gro tillräckligt länge kommer som ett eget förslag från majoriteten. Givetvis hoppas man alltid på genomslag på sina motioner. Att ta fram vad som är lagstadgade kostnader, integrationsplikt och syskonförtur i förskolan är exempel på sådana motioner som om de fått genomslag kunnat förändra till det bättre, säger Stina Isaksson.

ANNONS

”Har fått folk att tänka i nya banor”

Näst flitigast vid tangentbordet är Centerpartiets gruppledare, oppositionsrådet Anna Roos med elva skrivna motioner.

LÄS MER:Centern vill inför ”huskurage”

LÄS MER:Nu ska den offentliga konsten kartläggas

– Det är ett sätt att komma med egna synpunkter. En del motioner har varit väldigt konkreta, som att jag tycker vi ska informationsskyltar vid alla konstverk i Hylte kommun. Det har också varit mer komplexa ämnen som Agenda 2030. Även om motionen inte har beviljats tycker jag att vi pratar mycket mer om hållbarhet nu och den har fått folk att tänka i nya banor, säger Anna Roos.

Näst flitigast vid tangentbordet är Centerpartiets gruppledare, oppositionsrådet Anna Roos med elva skrivna motioner.
Näst flitigast vid tangentbordet är Centerpartiets gruppledare, oppositionsrådet Anna Roos med elva skrivna motioner. Bild: Isabel Bark/arkiv

En av hennes motioner handlar om att försörjningsstöd ska betalas ut till två vuxna personer i en familj, och inte enbart till mannen.

– Motionen om jämställt försörjningsstöd är genomförd och verkställd. Det känns roligt och värdefullt att göra skillnad för människor, säger Anna Roos.

Lång och formell process

Den styrande majoriteten Framtid Hylte, med Socialdemokraterna som största parti, har inte skrivit någon motion sedan de tillträdde 2015 utan lägger i stället gemensamma förslag.

– Hanteringen av motioner är en lång och formell process som tar sex till tolv månader i handläggningstid. Det finns ingen anledning för majoriteten att välja denna väg när vi kan lyfta in förslag för beslut direkt i stället, säger kommunrådet Ronny Löfquist (S).

Enligt hans uppfattning är det extremt ovanligt att det styrande blocket i en kommun skriver motioner.

ANNONS

Finns det en risk att det blir mycket fokus på dig och mindre på de andra gruppledarna i V, L och KV?

– Det är riktigt att Socialdemokraterna är det klart största partiet i majoriteten och samtliga ordförandena är socialdemokrater. Det innebär att det är vi som får mer medial uppmärksamhet, men vi granskas också mer och får stå till svars även för negativa händelser, säger Löfquist.

”Jag har ofta påpekat att vi har ett kanonbra samarbete och man märker inte att något parti är större än något annat”, säger Kommunens Väls gruppledare Tommy Edenholm.
”Jag har ofta påpekat att vi har ett kanonbra samarbete och man märker inte att något parti är större än något annat”, säger Kommunens Väls gruppledare Tommy Edenholm. Bild: Isabel Bark/arkiv

Han berättar att majoriteten inte presenterar några förslag som att de kommer från ett enskilt parti.

– Allt vi gör är förankrat i samtliga partier och under Framtid Hyltes paraply. Sedan har givetvis samtliga partier ett eget ansvar att bära ut politiken gentemot medborgarna.

I en liten kommun kommer vi politiker närmare invånarna, folk kommer ändå fram till en.

Inte heller Kommunens Väls gruppledare Tommy Edenholm upplever att han eller de andra gruppledarna hamnar i skymundan.

– Jag har ofta påpekat att vi har ett kanonbra samarbete och man märker inte att något parti är större än något annat. När man har ett så bra samarbete behöver man inte synas hela tiden. I en liten kommun kommer vi politiker närmare invånarna, folk kommer ändå fram till en, menar Edenholm.

Fakta: De har skrivit flest motioner sedan valet 2018

Totalt 41 motioner har lämnats in från valet 2018 fram till den 19 november 2020 (då HP begärde ut statistiken från Hylte kommun). Flera av förslagen har skrivits gemensamt av två eller tre politiker från samma parti eller samma politiska block.

23 motioner: Stina Isaksson (SD).

11 motioner: Anna Roos (C).

4 motioner: Martina Philip Carlsson (C).

3 motioner: Håkan Bengtsson (C) och Thomas Johansson (SD).

2 motioner: Malin Svan (C), Lennart Ohlsson (C), Rolf Näslund (M), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Mihaly Thormann (SD).

1 motion: Per Andersson (C), Maj Brodin Johansson (C), Ewa Gunnarsson (SD) och Monica Grönroos (SD).

Det är bara Hyltes oppositionspartier som skriver motioner. Majoritetsblocket Framtid Hylte 2.0 har valt att inte skriva motioner.

Källa: Hylte kommun

Läs om några av de motioner som har skrivits sedan valet 2018:

ANNONS