Rydöbor ställde alla partier mot väggen om skolans framtid

I över tre timmar svarade politiker från fullmäktiges åtta partier på frågor från bekymrade Rydöbor. En del svar uteblev, men några funderingen fick förklaringar.
– Vi hoppas att de beaktar allt vi sagt och vi vill att de gör en ny utredning, säger föräldern Ulrika Norby.