Renovering av vårdcentral påbörjas efter lång försening

Renoveringen av Torups vårdcentral är nu i gång efter flera förseningar.
– Vårdcentralens patienter kommer såklart att bli positivt påverkade när renoveringen är klar, säger verksamhetschefen Maria Wahlström.