”Renovering av Rydö skola inte kostnadsmässigt försvarbart”

Den nya konsultrapporten om Rydöbruks skola är klar. Den visar på liknande siffror som innan – men säger också att en renovering till önskvärd standard skulle kosta lika mycket som en nybyggnation.
– Det bekräftar att den utredningen vi hade från början ligger i linjen med den nya, menar kommunrådet Ronny Löfquist (S).