Regionledningens utredning är klar: ”Lägg ned HNJ-trafiken”

Lägg ned tågtrafiken från Halmstad upp till Värnamo och Nässjö och satsa i stället på en tåglinje till Hyltebruk! Rådet lämnas av en konsultutredning beställd av Region Halland med sitt ansvar för kollektivtrafiken i länet.