Räddningstjänsten i Hylte kommun ser problem med beredskapen: ”Är sårbart”

Bristen på deltidsbrandmän i Sverige är stor. Flera kommuner upplever att svårigheterna med att hitta personal inneburit att man haft problem med att upprätthålla beredskapen. I Hylte kommun menar räddningstjänsten att det är extra sårbart i Unnaryd.
– Det är ett problem som vi haft och som fortfarande finns, menar räddningschef Magnus Åman.