Projektet "reducering av brunifiering i sjövatten" i gång

Sveriges sjöar har blivit allt brunare under de senaste decennierna. Med fokus på sjön Bolmen har nu projektet ”reducering av brunifiering i sjövatten” startat och pågår till och med 2023.