Överallt bly, arsenik och zink –på Hyltes mest förorenade plats

Detta är den mest förstörda platsen i kommunen: Det tidigare impregneringsverket i Rydöbruk. Vid högt vattenflöde i intilliggande Nissan riskerar arsenik, tungmetaller och andra farliga ämnen att förgifta vattendraget.