Orrar riskerar att få dela spelplats med en solcellspark

Det brittiskt-svenska energiutvecklingsföretaget EEW planerar att bygga Sveriges hittills största solcellspark - i regniga Torup. Platsen är Snokamossen, som har höga naturvärden och spelande orrar.