Omdiskuterat äldreboende kan byggas om till trygghetsboende

För snart 20 år sedan var Höstro äldreboende en hårsmån från att bommas igen helt. Men verksamheten fick vara kvar. Nu har de styrande politikerna lagt fram ett förslag om att ställa om äldreboendet till ett trygghetsboende.