Olle Hedqvist vill lyfta Nissans betydelse för näringslivet i sin nya bok

Nissan har genom åren varit avgörande för många företagsetableringar i södra Halland. Orter som Rydöbruk och Hyltebruk har vuxit fram tack vare ån.
– Värdet av Nissan som utgångspunkt för företagsetableringar har inte riktigt framkommit tidigare. Det är den röda tråden i min bok, säger författaren Olle Hedqvist.