Oenighet om kravet på snöröjarfirman: ”Det fanns förmildrande omständigheter”

Hylte kommun har bestämt sig för att stämma en entreprenör för dåligt skött snöröjning. Men det var en oenig samhällsbyggnadsnämnd som beslutade sig för att gå vidare med kravet.
– Ingångna avtal gäller, säger nämndens ordförande Malin Thydén Kärrman (S), som fick mothugg av Framtid Hylte-kollegan Bengt-Åke Torhall (L).