Odd Torsson överklagar beslut att stänga Rydöbruks skola – vänder sig till domstol

Invånaren Odd Torsson har vänt sig till förvaltningsrätten för att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att stänga Rydöbruks skola och förskola. Domstolen kommer nu att pröva om beslutet var lagligt eller inte.
– Det kan finnas en chans att de upphäver beslutet, tror Odd.