Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ronny Löfquist (S), Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) och Bengt-Åke Torhall (L) vill veta hur invånarna ser på framtiden för Landeryds skola. Behöver orten en nybyggd skola eller ska den befintliga skolan från 1912 renoveras? Bild: Isabel Bark
Ronny Löfquist (S), Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) och Bengt-Åke Torhall (L) vill veta hur invånarna ser på framtiden för Landeryds skola. Behöver orten en nybyggd skola eller ska den befintliga skolan från 1912 renoveras? Bild: Isabel Bark

Nybyggd eller renoverad skola i Landeryd – det får invånarna avgöra

Ska den över hundra år gamla skolbyggnaden renoveras eller ska Landeryd få en nybyggd skola? Nu får medborgarna tycka till om tre olika alternativ, där prislappen varierar från 48 miljoner till 69 miljoner kronor och färdigställandet kan bli mellan 2023 och 2025. I juni väntas kommunfullmäktige fatta det slutgiltiga beslutet.

Majoritetsstyret Framtid Hylte inleder en medborgardialog för att få veta vad Landerydsborna, men även övriga Hyltebor, tycker i frågan om Landeryds skola. Det står klart efter tisdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau).

– Detta är inte något vi drar i långbänk. Nu kör vi medborgardialog och sedan fattar vi ett politiskt beslut. Vi vill göra den här satsningen så bra som möjligt. Det är ingen folkomröstning, men vi vill lyssna på invånarna, säger Ronny Löfquist (S), utskottets ordförande.

Det finns tre alternativ för invånarna att välja mellan. Alternativen har olika tidsplaner och den beräknade kostnaden skiljer sig från 48 till 69 miljoner kronor.

– Om vi satsar på skolan så kan det både vara ett skäl att flytta hit och ett skäl att stanna kvar. Det är medborgarna som kan sin bygd och ser olika värden, säger Lisa Mogren (V).

”Dagens skola räcker inte till”

Landeryd har ett stabilt elevunderlag på ungefär 100 elever. Problemet i dag är att skolverksamheten är utspridd på flera olika lokaler. Huvudbyggnaden från 1912 rymmer klassrum och gymnastiksal på andra våningen. Det finns också paviljonger med klassrum på skolgården. Kök, matsal och förskola finns i en tillbyggnad och i ett flerfamiljshus intill skolan.

– Dagens skola räcker inte till. Den är sliten, omodern och framför allt inte tillgänglighetsanpassad. När eleverna har gymnastik på andra våningen kan man inte ha någon verksamhet i klassrummet under, säger Ronny Löfquist.

Det första alternativet går ut på att bygga en ny skola på den befintliga skoltomten och renovera den gamla skolan för att rymma förskola och gymnastiksal. Detta arbete skulle i så fall delas upp i två etapper.

I det andra alternativet, som är billigast, renoveras befintlig skola, men det byggs en ny idrottshall som i så fall ersätter gymnastiksalen på andra våningen.

Två tomter har pekats ut

Det tredje alternativet, som tar längst tid och kostar mest, är att bygga en helt ny skola. Två kommunägda fastigheter, vid gamla Preconal (numera OGM AB) respektive vid företaget Esskå, har pekats ut som lämpliga för en skola men är dock inte detaljplanerade för skolverksamhet. Den nuvarande skolbyggnaden kommer då att ställas tom. Den har dock ett starkt bevarandeskydd, som försvårar förändring eller rivning av själva byggnaden.

Två kommunägda fastigheter, vid gamla Preconal (numera OGM AB) respektive vid företaget Esskå, har pekats ut som lämpliga för en skola men är dock inte detaljplanerade för skolverksamhet. Fastigheterna är rödmarkerade på kartan. Bild: Hylte kommun
Två kommunägda fastigheter, vid gamla Preconal (numera OGM AB) respektive vid företaget Esskå, har pekats ut som lämpliga för en skola men är dock inte detaljplanerade för skolverksamhet. Fastigheterna är rödmarkerade på kartan. Bild: Hylte kommun

– Alla de här tre förslagen är vettiga och har både sina för- och nackdelar. Det finns inget alternativ som är mer klockrent än de andra. Vi vill först fråga befolkningen vad de tycker och sedan fatta beslut. Vi tycker att frågan är så pass viktig och stor, säger Löfquist.

De tre alternativen

Framtid Hylte, som består av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens Väl och Vänsterpartiet, vill veta invånarnas synpunkter om framtidens skola i Landeryd. Kalkylerna kring kostnad och tidsplan är gjorda av kommunens tjänstemän. Medborgardialogen kretsar kring tre alternativ:

Alternativ A

Total kostnad: cirka 69 miljoner kronor. Projektet genomförs i två etapper. Etapp 1 går ut på att 2022-2023 bygga en ny skola med kök och matsal på befintlig tomt. Befintliga paviljonger avvecklas. Under etapp 2 renoveras den nuvarande skolbyggnaden för att inrymma förskola och gymnastiksal. Det görs 2024-2025.

Alternativ B

Total kostnad: cirka 48 miljoner kronor. Nuvarande Landeryds skola renoveras och befintlig gymnastiksal byggs om till klassrum. Befintliga paviljonger avvecklas. En ny idrottshall/gymnastiksal byggs på befintlig tomt. Förskola, kök och matsal berörs inte. Projekttid 2022-2023.

Alternativ C

Total kostnad: cirka 55 miljoner kronor. Ny skola för 100 elever med kök, matsal och ny idrottshall byggs på ny plats i Landeryd. Två tomter har pekats ut som lämpliga. Detta kräver en ny detaljplan med tid för framtagande på cirka två år. Nuvarande Landeryds skola ställs av. Befintliga paviljonger avvecklas. Förskolan berörs inte. Projekttid: Detaljplan 2021-2023 och byggnation 2024-2025.

För drygt ett år sedan pekade Framtid Hylte ut Landeryds skola som en av fyra punkter i sitt investeringsprogram ”Hylte rustar för framtiden”, ett program som kommer kräva att kommunen lånar 100 miljoner kronor. Om lånesumman behöver utökas eller inte kan politikerna inte svara på än.

LÄS MER: Hylte börjar göra investeringar som betalas med lån

LÄS MER: Förstudie ska visa statusen på tre skolbyggnader

Digitalt samrådsmöte

Den 13 april hålls ett digitalt samrådsmöte och medborgardialogen pågår sedan till och med den 18 april. Den sistnämnda sker dels genom ett utskick i brevlådan hos Landerydsbor, dels genom en digital enkät på Framtid Hyltes facebooksida.

– Den här skolan är betydelsefull för många och därför är det rätt att fråga folket hur vi ska gå vidare. Det är våra skolor som gör att vi kan bli fler på våra orter, menar Tommy Edenholm (KV).

Alla resultat man får in kommer att visa vägen för politikerna inför det slutgiltiga beslutet om framtiden för Landeryds skola, som fattas av kommunfullmäktige den 22 juni.

När det gäller Torups skola har det inte varit aktuellt att hålla medborgardialog eftersom ett nybygge inte är aktuellt, enligt Framtid Hylte. På tisdagen beslutade ksau att begära 58 miljoner av fullmäktige för att kunna göra en totalrenovering av skolan.

LÄS MER: Trots den höga prislappen: Politikerna vill renovera Torups skola

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!