Nyanlända laddar upp för sitt första val

Att veta hur de svenska valen går till och vilket parti man ska rösta på kan vara snårigt för nyanlända invånare. Därför bjöds elever från SFI och vuxenutbildningen in till en valdebatt på Forum.