Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Nya gödselregler kan tvinga hästverksamheter att lägga ner

I en ny utredning från staten läggs det fram förslag om striktare regler kring hanteringen av hästgödsel. På Hylte Ryttarförening följer man rådande regler, men om utredningens förslag går igenom befarar de att verksamheten får stänga.

– Jag tror inte att det här går igenom. Om en minister är ansvarig för att genomföra det här, då har den ministern tagit död på ridsporten i hela Sverige, för det är konsekvensen. Det tror jag ingen vill ha på sitt CV, säger Rolf Näslund.

Åtgärderna som föreslås hade resulterat i stora konsekvenser för många hästverksamheter, främst för ridskolor. Hylte ryttarförening har i dag 10 ridskolehästar samt fyra privata inackorderingar. Ridskolan har 100 uppsittningar i veckan som inkluderar barn, vuxna och en handikappverksamhet. Verksamhetsansvarig Leontina Lammheden och ordförande Rolf Näslund har båda följt utredningen och debatten som den har resulterat i.

Hästar som miljöbov

”Sveriges ca 350 000 hästar producerar årligen ca 2,9 miljoner ton träck och urin, vilket motsvarar nästan 20% av den totala mängden stall-gödsel från jordbruksdjur.”

Så inleds bilaga fyra i övergödningsutredningen som stod klar i februari i år. Utredningen genomfördes av Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Den statliga utredningen har haft till uppdrag att föreslå hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag ska kunna minskas genom lokala åtgärder. Det som hästägarna är upprörda över är bilaga fyra som berör hästhållning. Där beskriver Jordbruksverket de förslag som finns om att ta fram särskilda bestämmelser för hästhållares gödselhantering med hänsyn till miljön.

Förslagen som ges är bland annat att det högst får vistas 2–3 hästar per hektar betesmark i en hage, man måste avstängsla sjöar och vattendrag i hagarna för att skapa en vegetativ skyddszon samt att en hage max får användas i tio år för att minska fosfortillförseln till marken.

”Hade fått stänga i morgon”

I nuläget skulle ridklubben klara den föreslagna begränsningen på 2–3 hästar per hektar betesmark. Förslaget som hade försvårat det för ryttarföreningen är att en hage högst får brukas i tio år.

– Jag tror att det är svårt med mark för många redan som det är, och att ha dubbel uppsättning då som bara ska stå där och vänta är omöjligt, säger Leontina Lammheden och får medhåll från Rolf Näslund.

– Hur i hela världen ska en ridklubb kunna ha dubbelt så många hagar än de redan har och efter tio år ska man flytta. Utrymmet har vi inget problem med just nu men vi har inte fler hagar eller har möjlighet att flytta ridklubben efter tio år. Det är inte många ridklubbar i Sverige som äger marken de står på, utan de hyr den. Det står inte och väntar mer mark runt hörnet för en ridskola, berättar Rolf Näslund.

Precis nedanför ryttarföreningens paddock rinner Nissan. Ett av förslagen i utredningen är att det inte får finnas vattendrag i närheten, något som Hylte ryttarförening inte hade kunnat förändra vid ett genomförande av lagarna.

– Skulle lagförslagen börja gälla i morgon så kan vi bara lägga ner verksamheten, så krasst är det, säger Rolf Näslund och tillägger:

– Det finns två konsekvenser av det här. Antingen så lägger man ner hela verksamheten eller så halverar man verksamheten och på det sättet halverar behovet av utrymmet. Men då får man inte ihop ekonomin, vi är på gränsen redan med 10 hästar. Det hade varit jättekul om man hade kunnat ha 20 hästar i stället, för verksamheten är full.

Starta miljörådgivning

Erica Lindberg, chef för LRF Häst, säger i ett skriftligt svar till HP att stämningen inom hästnäringen är upprörd, hon förklarar varför.

”Hästnäringen i Sverige är upprörda, dels på grund av den otydlighet som både utredningen och media orsakat genom de exempel på åtgärder som finns i bilaga 4 i utredningen.”

Konsekvenserna på ett genomförande av regelförslagen tvekar inte Erica Lindberg om.

”Det hade varit katastrof om förslagen i bilaga 4 skulle vara ett underlag man gick vidare med.”

Det finns redan regler som rör gödselhantering, men man vill nu att de ska omfatta all hästhållning. Då det ofta handlar om småskalig hästhållning passar verksamheterna inte in i jordbrukets regelverk kring gödselhantering. Erica Lindberg anser att de bestämmelser som finns i dag fungerar och räcker.

Ser du något behov av ytterligare regler för att minska hästars miljöpåverkan?

– Nej, men däremot vill vi starta miljörådgivning till hästhållare likt det framgångsrika arbete som pågått med kampanjen Greppa näringen till lantbrukare. Det är dags att hästnäringen erbjuds samma möjlighet att utbilda sig om miljöfrågor.

LRF Häst arbetar nu med ett remissyttrande i samverkan med HNS (Hästnäringens nationella stiftelse) och övriga organisationer i hästnäringen.

Utredningen har gått ut till 130 remissinstanser, däribland länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer samt Svenska Ridsportförbundet, Svenska Ridskolors Riksorganisation och Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

Ett redan fungerande system

Hylte ryttarförening har en taköverbyggd gödselstack som är byggd enligt de existerande reglerna som finns i dag. Hagarna mockas kontinuerligt för att inte lämna något gödsel kvar på marken. Under våren kommer privatpersoner och hämtar gödsel för att använda i sina trädgårdar. Det som blir över till sommaren tar en bonde och har till sina åkrar.

– Dagens regler är bra. Problemet är att tillsynsskyldigheten i dag ligger på kommunen och där saknas kanske kompetens och förmodligen resurser. Regelverket i dag tycker jag reglerar tydligt hur man ska hantera gödsel, säger Rolf Näslund.

Drabbar främst unga tjejer

Ridning är Sveriges tredje största idrott och helt kvinnodominerad. Ungefär en halv miljon svenskar, 85 procent av dem kvinnor, rider regelbundet, enligt statistik från Svenska Ridsportförbundet.

– Det här beslutet skulle, hos oss, drabba främst unga tjejer, säger Leontina Lammheden och fortsätter:

– Om man ser på vår verksamhet, vi har ju allt från treåringar som sitter i sadeln för första gången till äldre som har tagit upp ridningen igen. Vi har en ganska stor handikappverksamhet också. Där har vi både elever som kommer hit för att rida medan andra bara vill komma hit och leda runt en häst. Det betyder mycket och det gör mycket.

Stora protester

Som en protest pågår det en namninsamling mot lagförslaget, den är i skrivande stund uppe i 17 483 underskrifter. Där beskrivs lagförslaget som något som kommer ta död på en stor del av den svenska hästsporten.

 • Inte fler än 2–3 hästar per hektar mark
 • Hästhagar ska inte användas längre än tio år
 • 80 procent av gräsytan i hagar måste vara intakt, max tio procent får vara delvis söndertrampad och max tio procent av en hage får vara helt söndertrampad
 • Hästar bör inte vistas nära diken eller vattendrag
 • Gödsel måste samlas upp och förvaras på ett säkert sätt
 • Gödsel får inte ligga på tjälad mark

Fakta: Förslagen i sammanfattning

 • Inte fler än 2–3 hästar per hektar mark
 • Hästhagar ska inte användas längre än tio år
 • 80 procent av gräsytan i hagar måste vara intakt, max tio procent får vara delvis söndertrampad och max tio procent av en hage får vara helt söndertrampad
 • Hästar bör inte vistas nära diken eller vattendrag
 • Gödsel måste samlas upp och förvaras på ett säkert sätt
 • Gödsel får inte ligga på tjälad mark

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här