Ny utplantering av öring ska ska locka fler fiskare till Unnen

2011 startades ett projekt för att återfå den biologiska mångfalden i Önne å och man utplanterade öringar. Projektet misslyckades och den öring som fanns dog bort. Nu görs ett nytt försök.