Det ska bli smidigare med självbetjäning när kommunen satsar på bättre teknik.
Det ska bli smidigare med självbetjäning när kommunen satsar på bättre teknik. Bild: Nils Petter Nilsson

Ny investering för att underlätta självbetjäningen på bibliotek

Biblioteken i Hylte vill förbättra möjligheterna för självbetjäning av boklån. I kommande investeringsbudget vill ledningen få ny och smidigare teknik.

ANNONS
LocationHyltebruk, Unnaryd, Torup|
|

Sedan i jul håller de tre biblioteken i Hylte kommun stängt på grund av de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. I vänta på att åter få öppna så väljer Kultur- och folkhälsonämnden att förstärka sin tjänst Meröppet på biblioteken. En tjänst där låntagare med hjälp av en passerbricka och ett lånekort kan låna böcker när biblioteket är obemannat.

– I dagsläget finns det en dator så att man kan låna och lämna tillbaka sin media men det har inte varit en lösning som vi till 100 procent varit nöjda med, säger Jessica Blohm, biblioteks- och kulturchef i Hylte kommun.

I Framtid Hyltes investeringsbudget för 2021 har det avsatts 120 000 kronor för nya utlåningsstationer på Hyltes bibliotek.

ANNONS

– Vi äskade medel för att köpa mer teknisk avancerade utlåningsstationer och fått igenom det. Den nya blir mer en komplett enhet.

Det är främst genom missnöjda besökare som man sett ett behov av säkrare lösning för utlåning och återlämning. Intresset för att låna böcker ökar i kommunen och enligt Jessica Blohm så är det sju utlåningar per kommuninvånare. Främst är det de digitala utlåningarna som ökar mest men vikten av fysiska böcker är fortfarande stor.

– Hylte kommun har ett fint digitalt utbud som är väl använt både vad det gäller dagstidningar, e-böcker och e-ljudböcker. Vi har sett hela året att de siffrorna ökar men däremot så når vi inte alla kommuninvånare, så alla är inte digitala.

ANNONS