Nu ska skolan bli mer likvärdig: ”Jätteviktig satsning”

Kommunstyrelsen har godkänt en handlingsplan för hur skolan i Hylte ska bli mer likvärdig. I samband med detta kan barn- och ungdomsnämnden börja använda statsbidraget på tolv miljoner kronor.

ANNONS
|

Arbetet med ”Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020” kan nu sätta igång på allvar inom Hylte kommuns skolor. Kommunstyrelsen flyttar nu över de närmare tolv miljonerna, som Hylte har tilldelats av staten, till barn- och ungdomsnämnden.

– Vi godkände planen och fördelade pengarna. Det är jätteviktig satsning för att öka likvärdigheten för de barn som har det lite tuffare, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun.

I sin handlingsplan beskriver barn- och ungdomsnämnden vilka insatser man vill göra för att öka likvärdigheten i skolan. Det handlar om att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

ANNONS

Barn- och ungdomsnämnden kommer att portionera ut pengar till de skolor som har störst behov.

På Skolverkets hemsida finns mer information om statsbidraget för likvärdig skola 2020.

LÄS ÄVEN:

ANNONS