Nissan är starkt påverkad av vattenkraft och industrier. Här, vid en av de konstgjorda ”trösklar” som anlagt mellan Hyltebruk och Rydöbruk, förväntar sig biologerna hitta framför allt öring med förutsättningar för lokal föryngring.
Nissan är starkt påverkad av vattenkraft och industrier. Här, vid en av de konstgjorda ”trösklar” som anlagt mellan Hyltebruk och Rydöbruk, förväntar sig biologerna hitta framför allt öring med förutsättningar för lokal föryngring. Bild: Lennart Hildingsson

Nissans djurliv är på väg mot kartläggning

Hur ser fiskbestånden ut i olika delar av Nissan? Trots flera decenniers särskild miljöövervakning, har de vattenvårdande myndigheterna liten koll.

ANNONS
|

– Det har inte gjorts lika mycket biotopkartläggningar i Halland som i Jönköpings län. Vi behöver skaffa oss ett underlag, för att kunna fortsätta med med åtgärder som gynnar vattenmiljön.

Det säger Sofia Yngstrand, miljöinspektör i Halmstad, som har ett uppdrag som handläggare inom det vattenråd som kommuner, organisationer och företag (industrier och kraftverk) som finns längs Nissan.

Vattenrådet står i begrepp att göra en kartläggning på ett antal sträckor utmed Nissan, eventuellt också i en del av dess biflöden, vilka ännu inte valts ut. Hos de båda länsstyrelserna har man sökt stöd (som ett Lova-projekt) för kartläggningsarbetet. För Hylte och Halmstads delar har det budgeterats får kosta drygt 1 miljon kronor för åren 2021-2024.

ANNONS

För pengarna tänker vattenrådet anlita biologer till att göra arbetet, efter en standardiserad enhetlig metod vid alla delsträckor som så småningom väljs ut. Varför man de inte är utvalda ännu, beror helt enkelt att vattenrådet inte har en samlad bild över elfiske och andra inventeringar som gjorts bakåt i tiden. Projektet inleds med att gå igenom arkiven. Arbetet i fält beräknas komma igång först 2022 och bedrivas under två sommarsäsonger.

Den målsättning som uppges för projektet handlar om att med kartläggningen i handen förbättra betingelserna för fiskbestånd i Nissan och dess tillflöden. Det anges kunna ske genom att återskapa naturliga livsbetingelser längs ån.

ANNONS