Negativ befolkningstrend släpper inte taget – fler dör än föds i Hylte

Under tredje kvartalet i år var det fler invånare som dog än föddes i Hylte. Det är det största födelseunderskottet kommunen har haft under 2000-talet.
Detta tänker kommunen göra för att bryta den negativa befolkningstrenden.