Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Nedbrunnen bilverkstad drev verksamhet utan godkänt bygglov

Bilverkstaden, som förstördes i söndagens brand i Rydöbruk, hade startat verksamheten utan godkänt bygglov. Dessutom hade brandsäkerheten bara kontrollerats innan verksamheten drog igång. Kommunen skulle följa upp ärendet denna vecka, men branden hann före.

I fabriksbyggnaden på Nissadalsvägen, som förstördes av söndagens brand, fanns en bilverkstad och två hyreslägenheter.

LÄS MER: Kraftig brand förstörde bilverkstad i Rydöbruk

LÄS MER: Två barnfamiljer blev hemlösa efter branden i Rydöbruk

Företag som driver bilverkstäder måste rätta sig efter lagkraven i miljöbalken eftersom bilverkstäder klassas som miljöfarliga verksamheter. Det är bland annat viktigt att verksamhetsutövaren förvarar farligt avfall på rätt sätt.

– Man räknar det som en U-verksamhet. Det krävs inget tillstånd eller anmälan, men de har ändå ett ansvar att följa lagkraven, säger Siv Modée, bygg- och miljöchef på Hylte kommun.

Kommunen skötte tillsynen

Enligt uppgifter från räddningstjänsten under söndagens insats fanns både brandfarligt material och ett lager av bildäck i byggnaden. Kommunen skötte tillsynen av verksamheten och besökte bilverkstaden inför starten.

– Det fanns en dunk med spillolja från förra verksamhetsutövaren, som skulle plockas bort. Gällande ärendet om ovårdad tomt fanns det en del skrotbilar stående på fastigheten, säger Siv Modée.

Siv Modée, bygg- och miljöchef på Hylte kommun, berättar att kommunens bygg- och miljöenhet har haft två pågående ärenden mot den gamla syfabrikstomten. Det ena gällde den ovårdade tomten och det andra handlade om klagomål på hög ljudnivå. Ett tredje ärende var på väg att upprättas eftersom bilverkstaden saknade bygglov för verksamheten. Bild: Isabel Bark/arkiv
Siv Modée, bygg- och miljöchef på Hylte kommun, berättar att kommunens bygg- och miljöenhet har haft två pågående ärenden mot den gamla syfabrikstomten. Det ena gällde den ovårdade tomten och det andra handlade om klagomål på hög ljudnivå. Ett tredje ärende var på väg att upprättas eftersom bilverkstaden saknade bygglov för verksamheten. Bild: Isabel Bark/arkiv

Jonas Aronsson, räddningsledare på räddningstjänsten i Hylte, var med under tillsynen för att säkerställa brandsäkerheten i lokalen.

– Vi pratade om att de skulle ha verkstad i den vänstra delen av fastigheten och att det skulle finnas släckutrustning. Om det fanns gas så skulle det skyltas, säger han.

Kommunens bygg- och miljöenhet har haft två pågående ärenden mot den gamla syfabrikstomten. Det ena gällde den ovårdade tomten, som HP skrivit om förut. Det andra handlade om klagomål på hög ljudnivå.

LÄS MER: Skräpiga tomter väcker irritation: ”Det gör mig förbannad”

Saknade godkänt bygglov

Kommunen höll på att utreda om det fanns möjlighet att bevilja bygglov för ändrad användning eller inte, och om åtgärden var förenlig med detaljplanen.

– Vi fick in en ansökan om ändrad användning av byggnaden, från textilfabrik till bilverkstad. De hade ju inget beviljat bygglov från oss och vi hade inte kommunicerat klart med dem, säger Siv Modée.

Men bilverkstaden hade redan dragit igång sin verksamhet.

– Vi stod i begrepp med att upprätta ett tillsynsärende eftersom de faktiskt hade påbörjat en åtgärd utan att de hade fått ett bygglov.

Under tiden bilverkstaden var igång gjorde Hylte kommun dock inga tillsynsbesök.

– Vi har varit överhopade med arbete och inte riktigt mäktat med, förklarar Siv Modée.

Bilverkstaden förstördes i söndagens brand i Rydöbruk. Vägg i vägg med bilverkstaden fanns två hyreslägenheter där det bodde barnfamiljer. Bild: Jari Välitalo/arkiv
Bilverkstaden förstördes i söndagens brand i Rydöbruk. Vägg i vägg med bilverkstaden fanns två hyreslägenheter där det bodde barnfamiljer. Bild: Jari Välitalo/arkiv

Bostäder på andra sidan av väggen

Vägg i vägg med bilverkstaden fanns två hyreslägenheter där det bodde barnfamiljer.

Detaljplanen för fastigheten godkänner både småindustri och bostadsändamål, men bara om det kan ske utan att det vållar olägenhet ”med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad”.

Att småindustrin nu skulle ha ändrats från textilfabrik till bilverkstad, som alltså klassas som en miljöfarlig verksamhet, gjorde att kommunen kastade nytt ljus på ärendet.

– Vår bedömning var att något bygglov för bilverkstaden inte kunde beviljas i efterhand. Vi hade inte ansett att en bilverkstad var förenligt med detaljplanen. Men vi kom inte så långt i vår handläggning av ärendet. Den här veckan skulle vi ha gått vidare med ärendet, men nu kommer vi inte behöva göra det, säger Siv Modée.

Fakta: U-verksamhet

Bilverkstäder räknas som miljöfarlig verksamhet. Det beror på att det finns risk för utsläpp av oljor och kemikalier till mark och vatten.

Det finns dock miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig, så kallad U-verksamhet, och hit hör mindre bilverkstäder.

U-verksamheter ska ändå följa kraven i miljöbalken och ha egenkontroll. Det innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

U-verksamheter omfattas av kommunens tillsyn. För att underlätta tillsynen behöver kommunen uppgifter om när verksamhetsutövaren startar, ändrar eller avslutar sin verksamhet.

LÄS MER:

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här