Mystiska plastpartiklar hittade i Nissan

Kringflytande plast är inte ett bara ett problem knutet till havet och dess stränder. Även Nissan är drabbad av föroreningar av plast – vilka bland annat kommer från Bruket i Hylte.