Miljonregn över äldreomsorgen: ”Överrumplade”

När Hylte kommun ansökte om statsbidrag för att minska andelen timställda i äldreomsorgen var förhoppningen att få ett par miljoner – men det blev det fyrdubbla.