Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Framgrävda byggnadsrester och annat avfall, vid Vegaholmstäckten, som tidigare legat gömt under ett grustäcke. Bild: Lennart Hildingsson
Framgrävda byggnadsrester och annat avfall, vid Vegaholmstäckten, som tidigare legat gömt under ett grustäcke. Bild: Lennart Hildingsson

Markägare vid bergtäkten i Vegaholm är missnöjd med kontroll av saneringen

Uppgrävningen av byggavfall, vilket använts som sluttäckning av ett bergtäktsområde i Vegaholm, pågår. Men markägaren är misstrogen: ”Låt någon annan myndighet ta över tillsynen”.

I början av året avslöjade HP att Sandahls Entreprenad använt betong, tegel och annat byggavfall i sluttäckningen av ett bergtäktsområde vid Vegaholm i Långaryd.

Detta har varit emot vad som är tillåtet. Berg- och grustäkten i Vegaholm är ingen deponi, även om Sandahlskoncernen hanterar avfall inom andra grenar av sin verksamheter; ytor där bergbrytning skett i Vegaholm ska täckas över med grus. Sandahls förefaller ha först tippat byggavfall på platsen och därefter dolt sitt tilltag med grus på toppen.

I en intervju i HP 11 februari i år angav Sandahls VD Mattias Svensson att det var troligt, utifrån de larm som kommit, att tippning av byggavfall skett på platsen och lovade att företaget skulle undersöka saken. Han kunder inte ge nån förklaring till varför tippning i så fall skett.

Under vårmånaderna har Sandahls också grävt fram stora byggavfall på den utpekade platsen. Länsstyrelsen, som har tillsyn över täkten i Vegaholm, gjorde ett besök där 22 april och kunde räkna in olika högar med dittills framgrävda byggrester. Dessa låg i högar sorterade efter avfallsslag. Vid besöket gick det inte att avgöra om avfallet innehöll föroreningar som kunde betraktas som miljöfarliga.

Efter det har Sandahl meddelat att de skickar prover till labb, för att avgöra den saken. Vad man söker utröna, är exempelvis om betongen man hittat innehåller radon.

Markägaren, Jan-Erik Svensson som arrenderat ut fastigheten till Sandahls, låter sig dock inte nöja med vad som beskrivs ovan. För två veckor sedan vände han sig till mark- och miljödomstolen i Vänersborg för att få länsstyrelsen i Halland utbytt som övervakare av saneringen. Jan-Erik Svensson anger som skäl att länsstyrelsens inte varit beredd att kräva hela det sluttäckta området grävs upp.

Markägaren vill att man, som han anger, ”tar bort materialet ned till täktbotten eftersom det på täktbotten förvarades rivningsmaterial från en fabrikslokal”.

Han föreslår att Hylte kommuns miljöskyddsenhet övertar tillsynen av bergtäkten från Länsstyrelsen i Halland. Länsstyrelsen har ännu inte svarat miljödomstolen på hur man ställer sig till detta.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!