Man visste inte att släpet var för tungt – frias från brott

När det hyrda släpet var påkopplat på bilen översteg vikten på ekipaget de 3,5 ton som den 71-årige mannens körkort tillät och han åtalades. Rätten friar dock den äldre mannen – eftersom han inte visste hur mycket allting vägde.