Man trotsade djurförbud – katt hade strypts till döds

Mannen har fått flera av sina katter omhändertagna av länsstyrelsen, och även belagts med djurförbud. Trots det fortsätter han äga katter. Vid myndighetens senaste besök hade en katt strypts till döds av en gardin.