Dyrt hus. Det nedgångna eternithuset på Bergs gränd i Rydöbruk såldes till en egyptier för tre miljoner kronor. Nu vill han att kommunen ska köpa huset av honom.
Dyrt hus. Det nedgångna eternithuset på Bergs gränd i Rydöbruk såldes till en egyptier för tre miljoner kronor. Nu vill han att kommunen ska köpa huset av honom.

Lurad begär att Hylte köper förfallet hus

En egyptier lurades att köpa ett förfallet hus i Rydöbruk. Nu har han polisanmält säljaren och begär att Hylte kommun ska köpa huset.

ANNONS
|

HP har återkommande skrivit om att sju fallfärdiga hus i Hylte kommun såldes till egyptier med löfte om ett nytt liv i Sverige. Ett nedgånget eternithus ligger på Bergs gränd i Rydöbruk. Bredvid står en rödmålad bod som är ännu mer fallfärdig.

Den nya ägaren köpte de två fastigheterna för tre miljoner kronor. Men fastigheternas egentliga marknadsvärde var 100 000 kronor.

Den egyptiske mannen har tagit kontakt med en juristbyrå i Malmö och begär nu att Hylte kommun köper den ena fastigheten av honom.

– Man kan alltid ställa frågan, men det är upp till kommunen om den ska köpa fastigheten eller inte. Kommunstyrelsen fattar beslut om detta, säger byggnadsinspektör Tony Ortenlöf.

ANNONS

För den andra fastigheten har mannen överklagat lagfarten. Han anser sig ha betalat ett kraftigt överpris i tron att fastigheterna var i beboeligt skick. Han har inte möjlighet att renovera husen och hade han vetat hur fallfärdiga de är hade han aldrig köpt dem.

Kommunen har dock inget ansvar att köpa det aktuella huset av mannen eftersom kommunen inte var inblandad i fastighetsaffären.

– Den generella ståndpunkten är att kommunen inte går in och köper förfallna fastigheter, menar Ortenlöf.

Köparen känner sig lurad och har polisanmält säljaren för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. Fastigheten köptes från början av bolaget Dubai Egypt Sweden for Investment och såldes senare till Swedish Connections med huvudkontor i Kairo.

Enligt ett program som SVT:s ”Uppdrag Granskning” sände i höstas hade Swedish Connections sålt vidare 32 svenska fastigheter till egyptier. Bolaget lovade dem uppe- hållstillstånd i Sverige om de köpte en fastighet eller registrerade ett bolag i landet.

När det gäller eternithuset i Rydöbruk fick köparen veta att huset hade genomgått en överlåtelsebesiktning och att denna ingick i köpesumman. Men det var inte sant.

Enligt juristbyråns skrivelse är köpebreven som har registrerats hos Lantmäteriet förfalskade. Egyptiern har inte skrivit under dessa köpebrev och säljaren måste ha förfalskat underskriften, uppger juristbyrån.

ANNONS

Huset i Rydöbruk har inte fått något föreläggande om rivning, men det har däremot den omtalade skräpfastigheten i Hyltebruk. Fastighetsägaren i Egypten har mars månad på sig att riva detta hus.

–Annars kan kommunen utföra en rivning på fastighetsägarens bekostnad, säger Tony Ortenlöf.

Läs även:"Kommunen kan inte styra över försäljningen"

ANNONS