Lisa Mogren (V) vill ha sex timmars arbetsdag i omsorgen

Miljöarbetet behöver stå i fokus för i princip allt som görs i kommunen. Dessutom vill Vänsterpartiet i Hylte och listettan Lisa Mogren införa sex timmars arbetsdag för omsorgspersonal och sänka åldersgränsen för gratis kollektivtrafik till 65 år. En annan viktig fråga är utformningen av Forum som kulturhus.