Lekplatsen vid Solgläntan i Långaryd ser ut att få vara kvar

Tre föreningar skrev till kommunen i hopp om att lekplatsen intill Solgläntan skulle få vara kvar när förskolan läggs ner. Den önskar ser nu ut att gå i uppfyllelse.