Lärarbehörigheten ökar i Hylte kommun: ”Positiva vindar”

Andelen grundskolelärare med behörighet i minst ett ämne ökar i Hylte kommun. Jämfört med förra året har andelen ökat med fem procentenheter och där Hylte är den enda kommunen i länet som visar positiva siffror.
– Det blåser positiva vindar kring Hylte som skolkommun, säger skolchef Ulf Nilsson.