Länsstyrelsen pekar på tre olika brister i Hyltes alkoholhantering

Hylte behöver bli bättre på dokumentationen kring alkoholtillstånd. Det anser länsstyrelsen, efter att myndigheten granskat två ärenden hos kommunen.
– Det är något man kan lära sig av, säger Siv Modée, bygg- och miljöchef på Hylte kommun.