Låga PFAS-värden uppmätta i Hyltebornas dricksvatten

Halmstad är en av de kommuner i landet som har allra högst halter av PFAS i sitt dricksvatten. Men bara några mil bort ligger PFAS-värdena på helt andra nivåer.
Detta visar mätningarna i i Hylte kommun.