Distansundervisning pga corona.
Distansundervisning pga corona. Bild: ARKIV/Nils Mellert

Kultur- och folkhälsokontorets extra kostnader för covid-19

En snabb omställning av distansundervisning samt uteblivna hyresintäkter är några faktorer som kommunen kan härleda till covid-19 utbrottet. Hur mycket man kan få tillbaka från staten är ännu svårt att sia om.

ANNONS
|

I Kultur- och folkhälsokontorets ekonomiska prognos för årets fem första månader, så tar man med extra kostnader för covid-19.

– När vi på ganska kort varsel var tvungna till att ställa om vår undervisning på vuxenutbildningen och för gymnasieeleverna som går i Hylte, så hade vi inte den tekniska utrustningen för den volymen av hemundervisning. Det blev en merkostnad under denna period då vi blev tvungna att införskaffa utrustning för vår personal, svarar Christer Grähs, kultur- och folkhälsochef Hylte kommun.

Investeringarna handlade om allt från teknisk utrustning till program och plattformar för att kunna lösa undervisningen.

Andra poster som relateras till covid-19 är vikariekostnader för ersättare för personal i riskgrupp. De uteblivna intäkterna för uthyrning av Forums lokaler, till externa aktörer, är svåra att uppskatta för kommunen. Sammanträdesrum och lokaler har internt lånats ut gratis under pandemin.

ANNONS

Samtliga merkostnader till följd av covid-19 beräknas att rymmas inom Kultur- och folkhälsokontorets budget. Däremot har man sparat in 83 000 kronor i minskade kostnader för utebliven skollunch.

– Vi bokför sådana här extraordinära kostnader för covid-19 på ett speciellt konto för att sedan titta på vad som är möjligt gentemot staten att få tillbaka. Därför skjuter vi inte till några extra pengar innan vi vet hur ersättningen kan se ut, säger Christer Grähs.

ANNONS