Kritik från Skolinspektionen riktas mot en skola i Hylte

Elever på Elias Fries skola har långa avstånd till ämnen som idrott och slöjd. Skolan brister också i modersmålsundervisning i ukrainska och erbjuder för lite studiestöd. Det menar Skolinspektionen som nu riktar kritik mot skolan.