Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

IGENBOMMAT. Huset mellan Torup och Rydöbruk saknar rutor i flera fönster, som i stället täcks av plast.Bild: Madelene Szabó

Krafttag tas mot ödehusen i Hylte

Ett flertal byggnader runtom i kommunen är ödehus eller i ovårdat skick. Flera av dem ligger centralt placerade. Nu måste fastighetsägarna göra något åt dem.

– Det här är hus med kraftiga renoveringsbehov, säger Tony Ortenlöf, byggnadsinspektör på kommunen.

Som fastighetsägare har man vissa skyldigheter, bland annat vissa krav på byggnadens säkerhet och brandsäkerhet. Enligt plan- och bygglagen ska byggnader hållas i vårdat skick och att tekniska egenskaper såsom bärförmåga och stadga bevaras.

Just nu har fem fastighets­ägare i kommunen fått brev om att de ges möjlighet att svara på varför byggnaden har fått förfalla och vad man tänker göra åt det.

– Fyra av dem är egentligen centrala ödehus, säger Tony Ortenlöf.

Alternativen fastighets­ägarna har fått är att renovera eller att riva.

– Det är mest troligt att det går åt rivningshållet, säger Tony Ortenlöf om flera av de berörda husen.

Men om någon av fastighetsägarna svarar att de har planerat en renovering inte alltför långt fram i tiden är det möjligt att det godtas av kommunen.

– De ska få yttra sig, sedan tar vi ställning till om vi ska driva ärendet vidare eller avsluta det, säger Tony Ortenlöf.

Det här är en förlängning av fastighetsrådets arbete. Rådet bildades hösten 2011 med syfte att hitta lösningar kring ett flertal förfallna bostäder. I flera fall slutade det med att kommunen köpte fastigheter, där man nu planerar att låta Hyltebostäder bygga nytt på tomterna.

Men något sådant verkar inte vara aktuellt i de här fallen.

2011 skedde en förändring i plan- och bygglagen, vilket underlättade för kommuner att driva de här ärendena om ödehus eller hus i dåligt skick. Att kommunen driver flera liknande ärenden samtidigt har sin förklaring.

– Anledningen till att vi har valt att driva de här fem ärendena samtidigt är för att effektivare kunna driva processen, säger Tony Ortenlöf och konstaterar att det blir mycket pappersutskick och administrativt jobb.

Skulle det vara så att en ägare inte gör något åt sin fastighet trots påtryckningar kan kommunen ge förelägganden och viten. Skulle det trots allt inte hjälpa kan kommunen till slut riva huset på fastighetsägarens bekostnad.

Ärenden som dessa tar mellan ett halvår och två år att driva, uppskattar Tony Ortenlöf.

Även om det rent lagmässigt handlar om säkerhet påverkar de ovårdade husen även estetiskt.

– Det är aldrig roligt när det finns tomma centrala hus. Är de i ovårdat skick är det ännu tråkigare. Det sänker statusen på hela orten när fastigheter har igenspikade fönster och sådant, säger han.

Bild: Madelene Szabo

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!