Kraftig ökning av anmälningar om våld mot barn i Hylte

Sedan december 2020 har det skett en kraftig ökning av antalet anmälningar som rör våld mot barn och unga i Hylte kommun.