Kommunen straffar sig själv än mer för flyg- och bilresor

Hylte kommun klimatkompenserar redan genom att lägga på kostnader vid resor. Nu ska ännu mer pengar avsättas till klimatkontot vid flyg-och bilresor.