Kommunen självkritisk: ”Får se vad vi gjorde minut för minut”

Både företagare och invånare har varit kritiska mot kommunens agerande under vattenkrisen i Unnaryd. Efter krisen ska kommunen göra en utvärdering för att se vad som kunde gjorts annorlunda.
– Vi behöver se om vi hade kunnat göra något bättre för att få ut kommunikationen bättre, säger kommunchef Emma Gröndahl.