Kommunen ser över sina regler för klimatkompensation

Hylte kommun behöver nya, uppdaterade riktlinjer för sin interna klimatkompensation. Den rutin som används i dag fungerar dåligt. Samtidigt har flygresandet bland kommunanställda minskat drastiskt.