Kommunen inför visselblåsare – ska avslöja missförhållanden

Hylte kommun ska börja använda sig av visselblåsare för att få reda på om det förekommer allvarliga missförhållanden i kommunala verksamheter.