Kommunen beviljar ekonomiskt stöd till årets tågdagar

Tågdagarna i Landeryd stärker turismen i Hylte kommun. Därför har kommunstyrelsens tillväxtutskott beslutat att ge Landeryds järnvägsmuseum ett stöd på 100 000 kronor för att föreningen ska kunna genomföra evenemanget även i år.