Jako får klimatstöd från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beviljar klimatinvesteringsstöd till Jako tryckeri i Torup.
– Vi hade inte kunnat göra omställningen utan stödet, säger Anders Öberg, VD på Jako tryckeri AB.