Ja till Hylteförslag om jobb och bostäder

Centerpartiets Per Andersson, Anna Roos och Malin Svan vill stimulera bostadsbyggande på landsbygden och göra vägen till jobb enklare för långtidssjukskrivna.