Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Inte aktuellt att stänga av elev efter upplevt dödshot på skola

Hylte kommun har utrett ärendet där en högstadieelev på Örnaskolan uppger sig ha blivit dödshotad av en annan elev under en lektion. Deras slutsats är att det inte finns lagligt stöd för att omplacera eller stänga av pojken.

Hallandsposten har tidigare skrivit om händelsen på Örnaskolan. En flicka hävdar att hon blev dödshotad av en skolkamrat i början av en lektion i november förra året. Familjen tycker inte att skolan har vidtagit tillräckliga åtgärder och gjorde därför en anmälan till Skolinspektionen.

LÄS MER: Dödshotad flicka är rädd för att gå till skolan: ”Jag tappade mitt självförtroende”

Myndigheten ställde krav på Hylte kommun att utreda händelsen och återkomma om vilka åtgärder man har satt in. I ett yttrande beskriver kommunen sin utredning och pekar bland annat på att det är svårt att klarlägga vad som egentligen hände, eftersom ingen annan elev eller lärare uppmärksammade det påstådda dödshotet.

Pojken ska, enligt flickan, ha format sin hand till en pistol, riktat den mot henne och sagt ”I´ll explode your head” (ungefär ”jag ska spränga ditt huvud”, reds anm.)

Om händelsen har gått till så som flickan beskriver det – då är det en kränkning i skollagens mening, menar kommunen.

Svårt att bevisa dödshotet

Skolan tycker inte att det går att bevisa att pojkens ord var riktade till flickan. Enligt hans egen utsaga riktade han handen mot sitt eget huvud. Genom intervjuer med andra elever har skolan fått fram att tecknet ibland används på sociala medier som Tik Tok och det ska då symbolisera att personen tycker att något känns jobbigt.

Några åtgärder som vidtagits är att skolan har hållit flera samtal med eleverna och socialtjänsten har hållit medlingssamtal. Man har också kopplat in elevhälsan, erbjudit samtalsstöd och gjort en handlingsplan. Det har dock varit svårt att följa upp och utvärdera åtgärderna under tiden som högstadieeleverna har haft distansundervisning.

Flickans familj har inte accepterat handlingsplanen, utan vill att pojken omplaceras till en annan klass eller stängs av från skolan.

Hylte kommun tycker dock att man som huvudman har vidtagit rimliga åtgärder för att trygga flickans skolsituation. Enligt skolledningen finns det inte stöd, varken i utredningen eller i skollagen, för att omplacera eller stänga av pojken.

LÄS TIDIGARE ARTIKLAR:

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här