Inte aktuellt att anställa dagbarnvårdare: ”Saknar ofta utbildning”

Att anställa dagbarnvårdare, som erbjuder pedagogisk omsorg i hemmiljö, är inte aktuellt i Hylte. En anledning är att det inte finns tillräckligt många barn för att fylla de kommunala förskolorna.