Industrimark har fördröjts med över ett år – närmar sig slutet

Detaljplanen för den nya industrimarken i Unnaryd är på väg att bli klar – drygt ett år efter tidplanen. Planen har nu gått ut på granskning.
– Andra planer har prioriteras före, säger Veronica Andersson på samhällsbyggnadskontoret.