Hyresgästföreningen: ”Kämpar för att trycka ner de rekordhöga kraven”

Hyltebostäder yrkar på en rekordhög hyreshöjning för 2024 när det kommunala bostadsbolaget vill få till en höjning med 8,65 procent.
Hyresgästföreningen tycker att det är en för hög höjning.
”Det är alldeles för högt. Hyran är enbart en av många kostnader en hyresgäst har”, skriver Hyresgästföreningens ansvarig förhandlare, Simone Hellrand, i ett mejl till Hallandsposten.